3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7

24/07/2021

Bước sang giai đoạn THCS, học sinh cần có sự nỗ lực và cố gắng trong quá trình học tập nói chung và học tiếng Anh nói riêng. Các nội dung kiến thức ngữ pháp và từ vựng đa dạng hơn cũng như có độ khó cao hơn. Tương tự, các chủ đề học tập trong chương trình tiếng Anh lớp 7 cũng có sự khác biệt so với giáo trình học tập tại các niên học trước đó. Để học tốt tiếng Anh lớp 7, học sinh nên chú ý và đặt trong tâm vào việc ôn tập và mở rộng từ vựng. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các từ vựng tiếng Anh THCS lớp 7 theo chủ đề.

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất

1. Từ vựng tiếng Anh THCS lớp 7 thuộc chủ đề “At school”

Đây là một trong các chủ đề quen thuộc và gần gũi nhất với học sinh trong quá trình học tiếng Anh. Các chương trình học tiếng Anh tại từng bậc học đều bao gồm những nội dung liên quan đến trường học, lớp học, thầy cô hay bạn bè. Với chương trình lớp 7, chủ đề “At school” đã được thiết kế với nhiều từ vựng nâng cao hơn, bao gồm các từ vựng về nhóm trường học, các vật dụng và khuôn viên xung quanh trường, đồ dùng học tập,… 

 3 chủ đề quang trọng trong tiếng Anh lớp 7

Hầu hết từ vựng trong chủ đề này thuộc nhóm danh từ. Do đó, các phương pháp học từ vựng hiệu quả nhất là học qua thẻ từ (flashcard)”. 

 • Primary School /ˈpraɪmɛri skul/ (n): Trường tiểu học       
 • Secondary school /ˈsɛkənˌdɛri skul/ (n): Trường trung học cơ sở      
 • High School /haɪ skul/ (n): Trường phổ thông trung học          
 • Uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ (n): Đồng phục                
 • Schedule /ˈskɛdʒul/ (n): Lịch trình, chương trình     
 • Timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl / (n): Thời khóa biểu        
 • Library /ˈlaɪˌbrɛri/ (n): Thư viện       
 • Order /ˈɔːdər/ (n): Thứ tự
 • Title /ˈtaɪtl/ (n): Tiêu đề          
 • Set /set/ (n): Bộ      
 • Shelf /ʃelf/ (n): Giá sách        
 • Area /ˈɛəriə/ (n): Khu vực        
 • Author /ˈɔθər/ (n): Tác giả          
 • Dictionary /ˈdɪkʃəˌnɛri / (n): Từ điển          
 • Novel /ˈnɒv.əl/ (n): Truyện, tiểu thuyết
 • Rack /ræk/ (n): Giá đỡ          
 • Break  /breɪk/ (n): Giờ giải lao  
 • Cafeteria /ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/ (n): Quán ăn tự phục vụ
 • Snack /snæk/ (n): Đồ anh nhanh          
 • Capital /ˈkæp.ɪ.təl/ (n): Thủ đô          
 • Receive /rɪˈsiːv/ (v): Nhận  
 • Show /ʃoʊ/ (v): Cho thấy       

2. Học từ vựng lớp 7 với chủ đề “Health and hygiene”

Chủ đề “Health and hygiene” là một chủ đề tương đối mới với học sinh cấp 2. Do đó, đây cũng là chủ đề chứa nhiều từ mới khá phức tạp và mang tính chuyên ngành với độ khó cao. Các từ vựng được chia thành hai phần tương ứng với sức khỏe (Heath) và vệ sinh (Hygiene). Học sinh có thể học từ vựng theo cấu trúc này để dễ dàng theo dõi. 

Health

 • be in a lot of pain /biː ɪn ǝ ǀɒt ǝv peɪn/: chịu nhiều đau đớn          
 • be scared of /biː skeəd ǝv/: sợ      
 • broken /ˈbrəʊkən/ (adj): hư, bể, vỡ      
 • cavity /ˈkævəti/ (n): lỗ răng sâu    
 • check /tʃek/ (v): kiểm tra        
 • dentist  /ˈdentɪst/ (n): nha sĩ
 • difficult /ˈdɪfɪkəlt/  (adj): khó khăn      
 • explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giả thích        
 • fill /fɪl/ (v): trám, lấp lỗ hổng    
 • have an appointment with/hæv ən əˈpɔɪntmənt wɪð/: có cuộc hẹn với     
 • healthy /ˈhelθi/ (adj): lành mạnh, bổ dưỡng => unhealthy: không lành mạnh, bổ dưỡng
 • hurt /hɜːt/ (v): làm đau        
 • keep sb away /kiːp ˈsʌmbədi əˈweɪ/ (v): ngăn ai đến gần        
 • kind /kaɪnd/ (adj): tử tế, tốt bụng          
 • pain /peɪn/ (n): sự đau đớn    
 • patient /ˈpeɪʃnt/ (n): bệnh nhân    
 • smile /smaɪl/ (v): cười  
 • sound /saʊnd/ (n): âm thanh      
 • strange /streɪndʒ/ (adj): lạ lẫm
 • toothache /ˈtuːθeɪk/ (n): đau răng
 • touch /tʌtʃ/ (v): chạm    

3 chủ đề quan trọng trong tiếng Anh lớp 7

Hygiene    

 • personal /ˈpɜː.sən.əl/ (adj): tính cá nhân        
 • hygiene /ˈhaɪ.dʒiːn/ (n): vệ sinh
 • harvest /ˈhɑː.vɪst/ (n,v): mùa gặt/thu hoạch  
 • take care of /teɪk keəʳ əv/ (n): săn sóc, trông nom  
 • washing /wɒʃɪŋ/ (n): việc giặt quần áo    
 • do the washing /duː ðə wɒʃɪŋ/ (v): giặt quần áo  
 • iron /aɪən/ (v): ủi (quần áo)  
 • ironing /ˈaɪə.nɪŋ/ (n): việc ủi quần áo        
 • own /əʊn/ (adj): riêng, cá nhân          
 • advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên    => advise /ədˈvaɪz/ (v): khuyên          
 • follow one’s advice /ˈfɒl.əʊ wʌns ədˈvaɪs/ (v): theo lời khuyên của ai        
 • brush /brʌʃ/  (v,n): chải (bằng bàn chải)/bàn chải
 • comb /kəʊm/ (v,n): chải (tóc)/cái lược  
 • take exercise /teɪk ˈek.sə.saɪz/ (v): tập thể dục    
 • drill /drɪl/ (v,n): khoan/cái khoan      
 • sensible /ˈsent.sɪ.bļ/ (adj): khôn ngoan  
 • neglect /nɪˈglekt/ (v): lơ là   

☀ Cam kết ĐIỂM SỐ 8.0+                               

Thành thạo TIẾNG ANH chỉ sau 1 khóa học

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 399K   


3. Tổng hợp từ vựng thuộc chủ đề “Activities” trong chương trình lớp 7

Bên cạnh chủ đề “At school”, “Activities” cũng là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong chương trình tiếng Anh tại nhiều bậc học. Tuy nhiên, với học sinh lớp 7, từ vựng về các hoạt động (đặc biệt là những hoạt động ngoài trời) được mở rộng và đa dạng hơn. 

chủ đề actitvities

Để học tốt từ vựng thuộc chủ đề này, học sinh có thể áp dụng phương pháp bản đồ tư duy hoặc học từ vựng qua thẻ từ. Ngoài ra, để đạt hiệu quả cao hơn, phụ huynh hoặc người lớn có thể tổ chức những trò chơi/ hoạt động học từ vựng, cho học sinh nghe các bài hát hoặc xem những bộ phim tiếng Anh có chủ đề liên quan, đặc biệt là các bộ phim về hành động, các chương trình thể thao,…

 • teenager /’ti:n,eidʤə/ (n): thanh thiếu niên     
 • surprising /sə’praiziɳ/ (adj): đáng ngạc nhiên       
 • skateboarding /´skeit¸bɔ:diɳ/ (n): môn trượt ván
 • roller-skating /’roulə skeitiɳ/ (n): trượt patin   
 • athletics /æθ’letiks/ (n): môn điền kinh                           
 • take part in /teik pɑ:t in/ (v): tham gia       
 • competition /,kɔmpi’tiʃn/ (n): cuộc thi/đua
 • prize /praiz/ (n): giải thưởng 
 • organize /’ɔ:gənaiz/ (v): tổ chức         
 • participant /pɑ:’tisipənt/ (n): người tham gia       
 • regular activity /’rəgjulə æk’tiviti/ (n): sinh hoạt thường xuyên     
 • aim /eim/ (n): mục đích       
 • swimming pool /’swimiɳpu:l/ (n): hồ bơi
 • obey /ə’bei/ (v): vâng lời, tuân theo 
 • jump /ʤʌmp/ (v,n): nhảy, cú nhảy         
 • land on one’s back /lænd ɔn wʌnsbæk/ (v) té ngửa         
 • speed /spi:d/ (n): tốc độ

>>> XEM THÊM: Những kiến thức “siêu” quan trọng trong tiếng Anh lớp 7 năm 2021

——————————————

Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học Tiếng Anh trẻ em Đà Nẵng hoặc Tiếng anh cấp 2 Đà Nẵng uy tín, 4Fun chính là sự lựa chọn tối ưu. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm dạy trẻ em, 4Fun luôn luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy cũng như giáo trình học để học viên vừa luôn có được sự tự tin khi học ngoại ngữ vừa có thể đạt điểm số đầu ra mong muốn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI