Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án

22/09/2021

Để các bé có một nền tảng thật vững chắc ngay từ khi tiếp xúc với tiếng Anh thì từ vựng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các bậc phụ huynh luôn gặp khó khăn trong việc lựa chọn nên bắt đầu từ đâu khi các bé bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ từ lúc tiểu học. Bài viết ngày hôm nay, 4Fun Language sẽ chia sẻ tới ba mẹ và các bé bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1 theo từng chủ đề thông dụng nhất. Hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây để giúp bé có thể làm quen với các từ vựng cơ bản nhất nhé.

Xem thêm:

1. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về số đếm

Đối với từ vựng tiếng Anh lớp 1 thì đây là chủ đề về từ vựng cơ bản nhất. Thông thường, các em sẽ được học bảng chữ cái kết hợp với số đếm khi bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ. Chính vì vậy, từ vựng tiếng Anh về số đếm là vô cùng cần thiết giúp cho các em làm quen với tiếng Anh một cách đơn giản.

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Zero /ˈzɪərəʊ/ không
One /wʌn/ một
Two /tuː/ hai
Three /θriː/ ba
Four /fɔː/ bốn
Five /faɪv/ năm
Six /sɪks/ sáu
Seven /ˈsɛvn/ bảy
Eight /eɪt/ tám
Nine /naɪn/ chín
Ten /tɛn/ mười
Eleven /ɪˈlɛvn/ mười một
Twelve /twɛlv/ mười hai
Thirteen /ˈθɜːˈtiːn/ mười ba
Fourteen /ˈfɔːˈtiːn/ mười bốn
Fifteen /ˈfɪfˈtiːn/ mười lăm
Sixteen /ˈsɪksˈtiːn/ mười sáu
Seventeen /ˈsɛvnˈtiːn/ mười bảy
Eighteen /ˌeɪˈtiːn/ mười tám
Nineteen /ˈnaɪnˈtiːn/ mười chín
Twenty /ˈtwɛnti/ hai mươi
Twenty-one /ˈtwɛnti/-/wʌn/ hai mốt
Twenty-two /ˈtwɛnti/-/tuː/ hai hai
Twenty-three /ˈtwɛnti/-/θriː/ hai ba
Thirty /ˈθɜːti/ ba mươi
Forty /ˈfɔːti/ bốn mươi
Fifty /ˈfɪfti/ năm mươi
Sixty /ˈsɪksti/ sáu mươi
Seventy /ˈsɛvnti/ bảy mươi
Eighty /ˈeɪti/ tám mươi
Ninety /ˈnaɪnti/ chín mươi
One hundred, a hundred /wʌn/ /ˈhʌndrəd/, /ə/ /ˈhʌndrəd/ một trăm
One hundred and one, a hundred and one /wʌn/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/, /ə/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/ một trăm lẻ một hoặc một trăm linh một
Two hundred /tuː/ /ˈhʌndrəd/ hai trăm
Three hundred /θriː/ /ˈhʌndrəd/ ba trăm
One thousand, a thousand /wʌn/ /ˈθaʊzənd/, /ə/ /ˈθaʊzənd/ một nghìn
Two thousand /tuː/ /ˈθaʊzənd/ hai nghìn

2. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về màu sắc

Việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là phương pháp giúp các em thuận tiện hơn trong việc tổng hợp từ, tối ưu thời gian và đạt hiệu quả tốt hơn. Dưới đây là bộ từ vựng tiếng Anh về màu sắc thông dụng và dễ nhớ dành cho các em.

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về màu sắc

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Black /blæk/  màu đen
Blue /bluː/ màu xanh nước biển
Brown /braʊn/ màu nâu
Green /griːn/ màu xanh lá cây
Orange /ˈɒrɪnʤ/ màu da cam
Pink /pɪŋk/ màu hồng
Purple /ˈpɜːpl/ màu tím
Red /rɛd/ màu đỏ
White /waɪt/ màu trắng
Yellow /ˈjɛləʊ/ màu vàng

3. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về trái cây

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Đây là chủ đề mà các em nhỏ cực kỳ thích thú bởi sự gần gũi trong đời sống hàng ngày. Hack Não Từ Vựng cũng đã tổng hợp một list danh sách từ vựng tiếng Anh về trái cây phổ biến nhất dành cho các em trong bảng dưới đây.

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Apple /ˈæpl/ quả táo
Avocado /ˌævəʊˈkɑːdəʊ/ quả bơ
Banana /bəˈnɑːnə/ quả chuối
Coconut /ˈkəʊkənʌt/ quả dừa
Cherry /ˈʧɛri/ anh đào
Dragon fruit /ˈdrægən/ /fruːt/ thanh long
Durian Durian sầu riêng
Fig /fɪg/ quả sung
Grapes /greɪps/ quả nho
Guava /ˈgwɑːvə/ quả ổi
Jackfruit Jackfruit quả mít
Lemon /ˈlɛmən/ quả chanh
Longan Longan quả nhãn
Mango /ˈmæŋgəʊ/ quả xoài
Papaya /pəˈpaɪə/ đu đủ
Peach /piːʧ/ quả đào
Pear /peə/ quả lê
Persimmom Persimmom quả hồng
Pineapple /ˈpaɪnˌæpl/ quả dứa
Pomelo /ˈpɒmɪləʊ/ quả bưởi
Soursop Soursop mãng cầu
Star apple /stɑːr/ /ˈæpl/ vú sữa
Star fruit /stɑː/ /fruːt/ quả khế
Strawberry /ˈstrɔːbəri/ quả dâu tây
Sugar cane /ˈʃʊgə/ /keɪn/ mía
Tangerine /ˌtænʤəˈriːn/ quả quýt
Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/ quả dưa hấu

4. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về gia đình

Bạn sẽ bắt gặp đôi lúc người thân trong gia đình đặt câu hỏi cho bé: “Bố/ mẹ trong tiếng Anh gọi là gì?”, hoặc “Ông/ bà trong tiếng Anh là gì?”,… Hãy cùng khám phá bộ từ vựng tiếng Anh về gia đình để tăng vốn từ tiếng Anh lớp 1 cho bé hơn nữa nhé. Các từ vựng thân thuộc dành cho những thành viên trong gia đình cơ bản nhất mà các bạn cần biết.

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về gia đình

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Father/ Dad /ˈfɑːðə/, /dæd/ cha/ bố
Mother/ Mom /ˈmʌðə/, /mɒm/ mẹ/ má
Younger brother /ˈjʌŋə/ /ˈbrʌðə/ em trai
Older/ Elder brother /ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈbrʌðə/ anh trai
Younger sister /ˈjʌŋə/ /ˈsɪstə/ em gái
Older/ Elder sister /ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈsɪstə/ chị gái
Twin brother/ sister /twɪn/ /ˈbrʌðə/, /ˈsɪstə/ anh/ chị em sinh đôi
Baby /ˈbeɪbi/ em bé
Grandfather /ˈgrændˌfɑːðə/ ông
Grandmother /ˈgrænˌmʌðə/
Cousin /ˈkʌzn/ anh em họ
Uncle /ˈʌŋkl/ chú hoặc bác hoặc cậu (anh em của cha mẹ là con trai)
Aunt/ Aunty /ɑːnt/, /ˈɑːnti/ cô/ dì/ mợ/ thím (anh em của cha mẹ là con gái)
Parents /ˈpeərənts/ cha mẹ
Son /sʌn/ con trai
Daughter /ˈdɔːtə/ con gái
Great grandfather /greɪt/ /ˈgrændˌfɑːðə/ cụ ông
Great grandmother /greɪt/ /ˈgrænˌmʌðə/ cụ bà

☀ Cam kết ĐIỂM SỐ 8.0+                               

Thành thạo TIẾNG ANH chỉ sau 1 khóa học

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 399K   


5. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về đồ vật

Đồ vật là những thứ các con tiếp xúc hàng ngày. Để có thể trau dồi thêm cho bộ từ vựng nói riêng cũng như kiến thức cơ bản tiếng Anh lớp 1 nói chung, các bậc phụ huynh nên ghi nhớ và đố các con thường xuyên nhằm giúp con làm quen dần với chủ đề từ vựng về đồ vật.

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Bed /bɛd/ cái giường ngủ
Bench /bɛnʧ/ ghế bành
Bin /bɪn/ thùng rác
Blanket /ˈblæŋkɪt/ chăn, mền
Bookshelf /ˈbʊkʃɛlf/ giá sách
Bowl /bəʊl/ bát
Broom /brʊm/ chổi
Clock /klɒk/ đồng hồ
Clothing /ˈkləʊðɪŋ/ quần áo
Comb /kəʊm/ cái lược
Cup /kʌp/ cốc
Chair /ʧeə/ cái ghế
Face towel /feɪs/ /ˈtaʊəl/ khăn mặt
Fan /fæn/ cái quạt
Flower /ˈflaʊə/ hoa
Lights /laɪts/ đèn
Mirror /ˈmɪrə/ gương
Pan /pæn/ chảo
Piano /pɪˈænəʊ/ đàn piano
Picture /ˈpɪkʧə/ bức tranh
Pillow /ˈpɪləʊ/ cái gối
Plate /pleɪt/ đĩa
Pot /pɒt/ nồi
Sofa /ˈsəʊfə/ ghế sô-fa
Table /ˈteɪbl/ bàn
Telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ điện thoại bàn
Television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ tivi
Vase /vɑːz/ lọ hoa

6. Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về học tập

Các con sẽ cảm thấy việc học trên lớp trở nên dễ dàng và thú vị hơn vì đã có bộ từ vựng tiếng Anh về học tập cơ bản và thông dụng. 

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Từ vựng Tiếng Anh lớp 1 về đồ dùng học tập

Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Backpack /ˈbækˌpæk/ ba lô
Bag /bæg/ cặp sách
Ballpoint /ˈbɔːlˌpɔɪnt/ bút bi
Beaker /ˈbiːkə/ cốc bêse (dùng trong phòng thí nghiệm)
Binder /ˈbaɪndə/ bìa rời (báo, tạp chí)
Blackboard /ˈblækbɔːd/ bảng đen
Board /bɔːd/ bảng
Book /bʊk/ vở
Bookcase/ Book shelf /ˈbʊkkeɪs// /bʊk/ /ʃɛlf/ giá để sách
Draft paper /drɑːft/ /ˈpeɪpə/ giấy nháp
Duster /ˈdʌstə/ khăn lau bảng
Eraser/ Rubber /ɪˈreɪzə// /ˈrʌbə/ cái tẩy
Index card /ˈɪndɛks/ /kɑːd/ giấy ghi có dòng kẻ.

7. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1

Một số bài tập cơ bản vui nhộn dưới đây sẽ giúp các con có thể ôn tập lại từ vựng hiệu quả. Sau khi các con hoàn thành, ba mẹ đừng quên kiểm tra đáp án để xem các con đã làm chính xác bao nhiêu câu nhé.

Bài tập 1: Hoàn chỉnh từ để từ vựng trở nên có nghĩa

 • B..g
 • Clo..k
 • Uncl..
 • Le..on
 • Ap..le
 • P..n
 • Ta..le
 • C..air
 • M..ngo
 • Yell..w
 • ..encil
 • Tel..vis..on
 • F..ve
 • On..

Đáp án:

 • Bag
 • Clock
 • Uncle
 • Lemon
 • Apple
 • Pen
 • Table
 • Chair
 • Mango
 • Yellow
 • Pencil
 • Television
 • Five
 • One

Bài tập 2: Khoanh tròn vào từ phù hợp với hình ảnh:

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Đáp án:

 • Mango
 • Yoghurt
 • Tiger
 • Star

Bài tập 3: Hãy nối từ vựng đúng với từng bức tranh:

Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 - bài tập ôn luyện + đáp án

Đáp án: (Tương ứng với số ở trong bức tranh):

 • Seasaw
 • Toes
 • Sing
 • Octopus
 • Umbrella

Bài viết trên đây đã tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh lớp 1 theo từng chủ đề cơ bản và thông dụng thường gặp nhất dành cho các bé. Hy vọng rằng với những kiến thức mà 4Fun Language đã chia sẻ trong bài viết sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể trau dồi cho con một vốn từ vựng thật hữu ích. Chúc các bậc phụ huynh và các con có những giờ học thật hứng thú!


Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học Tiếng Anh cấp 1 Đà Nẵng hoặc Tiếng anh cấp 2 Đà Nẵng, 4Fun chính là sự lựa chọn tối ưu. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm dạy trẻ em, 4Fun luôn luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy cũng như giáo trình học để học viên vừa luôn có được sự tự tin khi học ngoại ngữ vừa có thể đạt điểm số đầu ra mong muốn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI