Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z

16/08/2021

Các kiến thức tiếng Anh tiểu học đóng vai trò quan trọng, là nền tảng giúp phát triển các kỹ năng tiếng Anh tổng hợp sau này. Trong đó, ngữ pháp là yếu tố cơ bản, tương tự như lớp nền móng trong việc xây dựng một ngôi nhà. Ngữ pháp giúp quá trình vận dụng tiếng Anh hiệu quả, sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp một cách chính xác cũng như tự tin trong việc trao đổi và truyền tải ý kiến. Do vậy, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 để học sinh tham khảo.

Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z

Tiếng Anh cấp 1 được coi là bước đệm cho bé làm quen với ngoại ngữ và đóng vai trò vô cùng quan trọng

1. Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tiểu học về từ loại (Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ)

Từ là đơn vị nhỏ để cấu thành câu. Nắm được các kiến thức cơ bản về từ loại, học sinh có thể chủ động xây dựng và hình thành câu văn bằng tiếng Anh.

Tính từ (Adj)

Tính từ là các từ được sử dụng để miêu tả tính chất, đặc điểm của con người, sự vật, hiện tượng,…

Tính từ đứng trước danh từ:

beautiful girl, lovely house, expensive car,…

Sau động từ To-be: is/am/are, was/were,… + Adj

Ví dụ: She is pretty, It is big, The garden is fresh,…

Sau các động từ chỉ cảm xúc: feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear… + Adj

Ví dụ: I feel so hungry, The sky becomes green,…

Danh từ (N)

Danh từ trong tiếng Anh là các từ dùng để chỉ người, vật, hiện tượng, trạng thái cảm xúc,…

Các vị trí của danh từ trong câu:

Sau động từ to-be: 

Ví dụ: I am a student, She is a teacher,…

Sau tính từ: Adj + N

Ví dụ: nice hat, dark horse, big elephant,…

Đầu câu làm chủ ngữ

Ví dụ: She is the most beautiful girl that I’ve ever met.

Sau a/an, the, this, that, these, those,… + N

Ví dụ: this cat, these flowers, the book,… 

Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their,… + N

Ví dụ: my table, your pillow, his nose, her eyes,…

Sau số từ: many, a lot of/ lots of , plenty of,… + N

Ví dụ: many children, a lot of notebooks, plenty of bookstores


☀ Cam kết ĐIỂM SỐ 8.0+                               

Thành thạo TIẾNG ANH chỉ sau 1 khóa học

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 399K   


Động từ (V)

Động từ trong tiếng Anh là các từ hoặc cụm từ được sử dụng để diễn tả hành động, trạng thái của người, sự vật. Trong câu, động từ thường xuất hiện trong các vị trí:

Thường đứng sau Chủ ngữ: 

Ví dụ: He reads books everyday; I play football twice a week,…

Đứng sau trạng từ chỉ tần suất: 

Ví dụ: I always do homework in the morning; She rarely sings karaoke,…

Trạng từ (Adverb)

Trạng từ là các từ/cụm từ được bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác trong câu. 

Vị trí của trạng từ trong câu:

Đứng sau động từ thường: 

Ví dụ: He runs quickly; She sang perfectly;…

Đứng sau tân ngữ: 

Ví dụ: I use this system meticulously; She plays the guitar well;…

Học sinh cần nắm vững các nội dung về từ loại trước khi tập hình thành và xây dựng câu

Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z

Học sinh cần nắm vững các nội dung về từ loại trước khi tập hình thành và xây dựng câu

2. Kiến thức ngữ pháp về danh từ số ít – số nhiều

Muốn chuyển danh từ từ dạng số ít sang số nhiều, với hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần thêm “s” vào sau mỗi danh từ. 

Ví dụ: cup – cups, bottle – bottles, flower – flowers

Một số trường hợp đặc biệt khi chuyển danh từ từ dạng số ít sang số nhiều:

 • Danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z CH, SH => thêm “es” vào sau danh từ

Ví dụ: box – boxes, watch – watches,…

 • Danh từ tận cùng bằng F hay FE => bỏ F hoặc FE và thêm “ves” vào sau danh từ

Ví dụ: wolf – wolves, wife – wives, leaf – leaves

 • Một số danh từ kết thúc bằng nguyên âm Y hay O => không có quy tắc nhất định

Ví dụ: baby – babies, toy – toys, kidney – kidneys

 • Một số trường hợp đặc biệt khác: child – children, woman – women, man – men, mouse – mice, sheep – sheep, deer – deer, series – series,…

3. Nội dung ngữ pháp tiếng Anh tiểu học về động từ To-be trong thì hiện tại đơn 

Thì hiện tại đơn có 3 dạng động từ To-be:

 • am: đi liền với chủ ngữ duy nhất là “I”
 • is: đi liền với chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít (He, She, It,…)
 • are: đi liền với các chủ ngữ (You, We, They) và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào  

Công thức thì hiện tại đơn của động từ To-be:

 • Câu khẳng định: S + am/is/are  + O

Ví dụ:  She is a farmer. 

 • Câu phủ định: S + am/is/are + NOT + O

Ví dụ: They are not sociable.

 • Câu nghi vấn: Am/ Is/ Are + S + O?

Trả lời: Yes, S + am/is/are

No, S + am/is/are + NOT.

Ví dụ: Is your cat black? – Yes, it is./ No, it is not.

Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z

Các kiến thức ngữ pháp cần được sắp xếp một cách khoa học trong quá trình học tập

4. Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học với động từ khiếm khuyết “Can/can’t”

“Can/Can’t” là động từ khiếm khuyết dùng để diễn tả khả năng, năng lực. 

Ví dụ: 

I can run like a rabbit.

She can’t swim.

Sau “Can/can’t”, động từ không chia và được giữ nguyên thể. 

Công thức:

 • Dạng khẳng định: S can + V(nguyên thể)

Ví dụ: I can eat a lot of noodles.

 • Dạng phủ định: S + can’t + V(nguyên thể)

Ví dụ: They can’t attend the course.

 • Dạng nghi vấn: Can + S + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + can/ No, S can’t.

Ví dụ: Can we change the schedule? – Yes, we can/ No, we can’t.

Các kiến thức ngữ pháp cần được sắp xếp một cách khoa học trong quá trình học tập

Với bài viết tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1, trẻ sẽ nắm được những nội dung chính. Từ đó rèn luyện và nâng cao độ thuần thục qua các trang web làm bài tập. Mỗi ngày học một ít để vững vàng hơn trong tương lai bé nhé!


Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học Tiếng Anh cấp 1 Đà Nẵng hoặc Tiếng anh cấp 2 Đà Nẵng, 4Fun chính là sự lựa chọn tối ưu. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm dạy trẻ em, 4Fun luôn luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy cũng như giáo trình học để học viên vừa luôn có được sự tự tin khi học ngoại ngữ vừa có thể đạt điểm số đầu ra mong muốn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI